Betaal na ontvangst
Eigen showroom
Ruim 825 kerstpakketten
Beoordeeld met 9.1
Menu
Leestip: Pas de WKR-regeling toe op de factuur van Kerstpakkettenidee.nl en
bespaar eenvoudig vele euro's! Lees hieronder verder.

Uw Leidraad voor Belastingvoordelen op Kerstpakketten

Ben je klaar voor de fiscale wijzigingen van 2024 en hoe deze jouw keuze in kerstpakketten en relatiegeschenken kunnen beïnvloeden? Het nieuwe jaar heeft belangrijke aanpassingen gebracht in de belastingregels, die een direct effect hebben op de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling (WKR). Dit is hét moment om je te verdiepen in wat nu precies mogelijk is binnen de fiscale ruimte die je als bedrijf hebt. Van het kiezen van het juiste kerstpakket tot het optimaliseren van de btw-voordelen, de nieuwe regels bieden zowel kansen als uitdagingen. Ontdek hoe deze veranderingen in het belastingplan van 2024 de traditie van het geven van kerstpakketten en relatiegeschenken nieuw leven inblazen. Laten we samen verkennen hoe je optimaal gebruik kunt maken van de verruimde regelingen om jouw waardering voor je team te tonen.

De werkkostenregeling (WKR) in 2024 uitgelegd

De Werkkostenregeling (WKR) van 2024 heeft een belangrijke wending genomen die elke werkgever en werknemer moet kennen. In tegenstelling tot de royale 3% vrije ruimte van de loonsom tot €400.000 in 2023, is de belastingvrije vrije ruimte vanaf dit jaar verlaagd naar 1,92%. Voor het loon dat deze drempel overschrijdt, blijft de vrije ruimte gesteld op 1,18%. Wat betekent dit nu voor jouw organisatie? Het is een kans om strategisch na te denken over hoe je de beschikbare vrije ruimte benut, vooral als het gaat om het geven van kerstpakketten en andere personeelsvoordelen.

Deze aanpassing is ingevoerd om een evenwichtiger fiscaal beleid te waarborgen en vereist dat werkgevers nauwkeuriger plannen hoe ze hun budget voor werknemersvoordelen besteden. Onder de WKR mogen diverse zaken onbelast verstrekt worden, zolang deze binnen de nieuwe grenzen van de vrije ruimte blijven. Ga je hier overheen, dan wordt het meerdere belast met een eindheffing van 80%. Dit onderstreept het belang van een zorgvuldige administratie en planning.

Vrije ruimte

De vrije ruimte is de fiscale ruimte die je als werkgever hebt binnen de WKR voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan je personeel. Het bedrag verschilt per organisatie. In 2024 bedraagt de vrije ruimte 1,92% van de totale loonsom tot €400.000. Is de totale loonsom van je organisatie hoger dan €400.000? Dan mag je over het resterende bedrag nog 1,18% bijtellen. 

Voorbeeld

 1. Stel, de totale loonsom bedraagt €300.000. De vrije ruimte voor het fiscale jaar bedraagt dan €300.000 x 1,92% = €5.760.
 2. Stel, de totale loonsom bedraagt €650.000. De vrije ruimte voor het fiscale jaar bedraagt dan (€400.000 x1,92%) + (€250.000 x 1,18%) = €10.630.

Gerichte vrijstellingen

Verder biedt de WKR nog steeds gerichte vrijstellingen die niet ten koste gaan van de vrije ruimte. Denk hierbij aan vergoedingen voor reiskosten, abonnementen voor openbaar vervoer, en maaltijden bij overwerk. Dit zijn kosten die, mits goed gedocumenteerd, buiten de berekening van de vrije ruimte kunnen worden gehouden, wat extra flexibiliteit biedt.

Het effectief navigeren door deze regels vereist een proactieve benadering. Het is raadzaam om samen te werken met je financieel adviseur of boekhouder om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de WKR biedt. Dit zorgt niet alleen voor compliance maar optimaliseert ook de voordelen voor zowel de organisatie als haar medewerkers. Zo blijft jouw bedrijf aantrekkelijk voor huidig en toekomstig talent door een weloverwogen pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden.

BTW-aftrekking kerstpakketten en relatiegeschenken

De behandeling van btw op kerstpakketten en relatiegeschenken is een onderwerp dat elke ondernemer nauwgezet moet volgen, vooral met de recente wijzigingen die vanaf 2024 van kracht zijn. Voor kerstpakketten die aan werknemers worden gegeven, is de btw in principe aftrekbaar. Echter, de aftrekbaarheid hangt af van de waarde van het kerstpakket. Als de waarde per persoon per jaar onder de €227 (exclusief btw) blijft, dan is de btw volledig aftrekbaar. Dit biedt een mooie kans om waardering te tonen binnen fiscaal aantrekkelijke grenzen. 

Drempelbedrag BTW

Allereerst, de basis: de btw op kerstpakketten en andere relatiegeschenken is in principe aftrekbaar, maar dit is gebonden aan bepaalde voorwaarden. Als de kosten van een geschenk of kerstpakket per persoon per jaar niet meer dan € 227 (exclusief btw) bedragen, mag de btw volledig worden afgetrokken. Dit is een belangrijk punt om te overwegen bij het samenstellen van kerstpakketten. Het houdt in dat je als werkgever niet alleen nadenkt over de inhoud en het gebaar, maar ook over de fiscale implicaties.

Daarnaast, als de totale waarde van de geschenken aan een persoon boven dit drempelbedrag uitkomt, dan wordt de aftrek van btw beperkt. Dit kan leiden tot extra belastingverplichtingen, waarvan je je als ondernemer bewust moet zijn. Het is daarom aan te raden om de waarde van kerstpakketten en relatiegeschenken binnen deze grens te houden om volledige btw-aftrekbaarheid te garanderen.

BTW relatiegeschenken

Voor relatiegeschenken gelden soortgelijke regels als voor kerstpakketten, met een belangrijke toevoeging: als het geschenk aan een relatie wordt gegeven die het zelf niet als voorbelasting kan aftrekken, dan is de btw op dit geschenk niet aftrekbaar. Dit geldt typisch voor geschenken aan klanten of partners die vrijgesteld zijn van btw. Het is essentieel om deze regel in acht te nemen om onverwachte belastinglasten te voorkomen. 

Voor beide categorieën - kerstpakketten en relatiegeschenken - is het van belang om goed te documenteren wat er gegeven wordt, aan wie, en de kosten hiervan. Dit vereenvoudigt niet alleen de btw-aangifte, maar zorgt ook voor transparantie bij fiscale controles.

Het is raadzaam om een strategie te ontwikkelen voor de inkoop en het geven van kerstpakketten en relatiegeschenken die rekening houdt met de btw-regels. Overleg met een fiscaal adviseur kan hierbij helpen, zodat je verzekerd bent van de juiste toepassing van de omzetbelasting en optimaal gebruik maakt van de aftrekbare btw.

Belastingvoordelen en -regels voor relatiegeschenken

Relatiegeschenken en kerstpakketten zijn niet alleen een blijk van waardering, ze bieden ook aantrekkelijke fiscale voordelen. Wanneer je de kosten per ontvanger per jaar onder de €227 exclusief btw houdt, kun je profiteren van volledige btw-aftrekbaarheid. Dit maakt het geven van geschenken niet alleen genereus maar ook fiscaal aantrekkelijk.

Doorgronden van fiscale regels

Om de fiscale regels in je voordeel toe te passen is het belangrijk dat je de regels kent en een duidelijk plan maakt. Zo wil je aan het eind van het jaar, wanneer het tijd wordt om kerstpakketten voor je personeel te bestellen, niet voor de verrassing komen te staan dat je over de vrije ruimte heen moet gaan. 

Als het aankomt op het aftrekken van de btw, is het belangrijk dat je rekening houdt met de volgende aspecten:

 • In tegenstelling tot de vrije ruimte is het drempelbedrag voor btw-aftrek persoonsgebonden. Het kan dus voorkomen dat je over bepaalde kerstpakketten de btw niet mag aftrekken en over andere kerstpakketten wel. Sommige collega's zullen namelijk wellicht al over het drempelbedrag heen zijn gegaan en andere niet. Het drempelbedrag van €227,- geldt voor kerstpakketten, personeelsgeschenken en relatiegeschenken.
 • Zoals we eerder al benoemd hebben, gelden er voor relatiegeschenken net iets andere btw-regels. In het geval dat de ontvanger niet btw-plichtig is of een particulier is, dan mag je de btw nooit aftrekken over geschenken die meer waard zijn dan €227,-.
 • Echter, als het geschenk meer waard is dan €277,-, dan mag je de btw wél aftrekken als de ontvanger de btw zelf had mogen aftrekken.

Correct boeken van relatiegeschenken

Elk relatiegeschenk moet zorgvuldig in je boekhouding worden verwerkt. Zorg ervoor dat deze kosten correct worden geboekt als zakelijke uitgaven en dat alle relevante btw-posten accuraat worden geregistreerd. Hier zijn enkele stappen om te volgen bij het boeken van een gift:

 1. Documenteer de ontvangst: Houd een register bij van alle ontvangsten met details zoals de naam van de ontvanger, de datum en de beschrijving van het geschenk. Zorg ervoor dat je de categorie documenteert. Kosten voor kerstpakketten en relatiegeschenken worden door de Belastingdienst namelijk anders behandeld dan de meeste andere soorten kosten.
 2. Registreer de kosten: Boek de kosten onder de juiste uitgavenrekening in je boekhoudsysteem. Om je administratie overzichtelijk te houden, kan het een goed idee zijn om relatiegeschenken te boeken onder een aparte grootboekrekening.
 3. Btw verwerking: Als de btw aftrekbaar is, zorg dan dat je deze correct verwerkt in je btw-aangifte. Houd rekening met de regels omtrent de aftrekbaarheid van de btw afhankelijk van de ontvanger. Let op: vanaf 2024 mag je een eigen bijdrage die je eventueel ontvangt voor kerstpakketten of relatiegeschenken niet meer aftrekken van de uitgaven. Je zult in 2024 dus mogelijk eerder het drempelbedrag bereiken.

Raadpleeg je belastingadviseur

De regels kunnen complex zijn en fouten zorgen er al snel voor dat de kosten onnodig oplopen. Het is verstandig om samen te werken met een belastingadviseur die je kan helpen je door de fiscale complexiteiten te navigeren. Een expert biedt niet alleen inzicht in de juiste toepassing van de regels maar zorgt ook voor optimalisatie van je fiscale voordelen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorg je ervoor dat je relatiegeschenken niet alleen gewaardeerd worden door de ontvangers maar ook door de belastingdienst.

Praktische tips voor het toepassen van de WKR met kerstpakketten 

Om effectief gebruik te maken van de Werkkostenregeling (WKR) voor kerstpakketten, volg deze vijf praktische tips:

 1. Bepaal de beschikbare vrije ruimte: Zorg dat je nauwkeurig berekent hoeveel vrije ruimte je hebt, die 1,92% van de fiscale loonsom tot €400.000 bedraagt. Overstijg deze ruimte niet om de eindheffing van 80% op het overschrijdende bedrag te vermijden.
 2. Houd rekening met de gebruikelijkheidstoets: Zorg dat de waarde van de kerstpakketten binnen de grenzen van wat normaal geacht wordt in jouw branche en binnen jouw bedrijf valt, zodat ze passen binnen de regels van de WKR.
 3. Zorgvuldige documentatie: Houd een accurate administratie bij van alle uitgaven aan kerstpakketten, inclusief ontvangers en waarden, wat essentieel is voor zowel interne controle als mogelijke controles door de Belastingdienst.
 4. Gebruik van gerichte vrijstellingen: Profiteer van gerichte vrijstellingen binnen de WKR, zoals reiskostenvergoedingen, die niet ten koste gaan van je vrije ruimte en helpen om meer ruimte vrij te maken voor kerstpakketten.
 5. Begrip van het noodzakelijkheidscriterium: Hoewel niet direct van toepassing op kerstpakketten, helpt het begrijpen van het noodzakelijkheidscriterium bij het beheren van andere aspecten van de WKR. Dit criterium staat het belastingvrij verstrekken van bepaalde essentiële voorzieningen toe, zoals gereedschap of technologie die nodig zijn voor het werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een smartphone of werkcomputer.
 6. Blijf up-to-date: Check de website van de Belastingdienst voor recente informatie en fiscaal advies.
Veel gestelde vragen over de Kerstpakketten & belasting
Zijn kerstpakketten belastingvrij?
Kerstpakketten kunnen onder de Werkkostenregeling (WKR) belastingvrij worden verstrekt, mits de totale kosten van alle vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte van 1,92% van de fiscale loonsom tot €400.000 blijven (eventueel plus 1,18% van de totale loonsom boven de eerste €400.000). Blijft het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen binnen deze grens, dan zijn ze onbelast; wordt deze grens overschreden, dan geldt een eindheffing van 80% op het excessieve bedrag.
Is een kerstpakket loon?
Ja, binnen de Werkkostenregeling (WKR) worden alle vergoedingen en verstrekkingen, inclusief kerstpakketten, beschouwd als loon. Dit kan zowel loon in geld zijn, zoals een bonus, als loon in natura, zoals een kerstpakket. Wanneer deze verstrekkingen binnen de vrije ruimte van de WKR vallen, zijn ze vrijgesteld van loonbelasting. Hierdoor kunnen werkgevers kerstpakketten belastingvrij aanbieden, zolang ze binnen deze fiscale grenzen blijven. .
Wat valt er onder de WKR?
De WKR omvat alle extra's bovenop het reguliere loon die een werkgever aan werknemers verstrekt, zoals kerstpakketten, bedrijfsuitjes, en andere niet-contante voordelen. Binnen de WKR zijn er gerichte vrijstellingen voor bepaalde uitgaven die niet meetellen voor de vrije ruimte.
Waar vallen kerstpakketten onder de werkkostenregeling?
Kerstpakketten vallen onder belastingvrije verstrekkingen en vergoedingen voor werknemers en behoren tot de algemene vrije ruimte van de WKR, wat betekent dat ze onbelast verstrekt kunnen worden zolang ze binnen de beschikbare vrije ruimte blijven.
Wat is de kleine geschenkenregeling?
De kleine geschenkenregeling is een regel binnen de WKR die het mogelijk maakt om kleine geschenken belastingvrij te geven als deze een incidenteel karakter hebben en naar algemeen maatschappelijk verkeer niet als loon worden ervaren. Denk hierbij aan een bloemetje bij een verjaardag of een klein cadeautje tijdens feestdagen. Voor kerstpakketten wordt deze regeling echter niet toegepast, tenzij ze zeer gering van waarde zijn.
Fiscale- en belastingregels 2024 Aan bovenstaande informatie omtrent kerstpakketten en geschenken belasting kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u de van toepassing zijnde fiscale regels goed te bestuderen alvorens u tot het bestellen van kerstpakketten overgaat. Wij raden u aan om de website van de Belastingdienst te bezoeken voor meer en gedetailleerde informatie omtrent dit onderwerp en neem altijd contact op met uw accountant om te achterhalen hoeveel ruimte u nog heeft om kerstpakketten te bestellen.
Zeker een kijkje waard! Onze kerstpakketten toppers
Kunnen wij u helpen?
Hulp nodig? Wij zitten er klaar voor!
Bezig met laden Een moment geduld alstublieft...
Hallo! Als u assistentie nodig heeft, hoor ik het graag. Contact opnemen
Cookies en kerstpakkettenidee.nl Kerstpakkettenidee.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt en om bezoeken nauwkeurig te analyseren. Bovendien bieden wij de optie om marketingcookies te accepteren. Deze cookies stellen ons in staat om uw online ervaring te verrijken en te personaliseren, bijvoorbeeld door relevante producten te tonen. Voor uitgebreide informatie leest u onze cookieverklaring. Indien u liever geen marketingcookies wilt laten plaatsen, dan kunt u deze hier weigeren. In dat geval plaatsen we alleen de essentiële functionele en analytische cookies. U heeft tevens de mogelijkheid om uw cookievoorkeuren op elk moment aan te passen via onze voorkeurenpagina. Accepteer cookies
Cookie